Wawel i Katedra


Smocza jama

Smocza jama

Jaskinia znajdująca się we wzgórzu wawelskim, z której wyjście zlokalizowane jest od strony Wisły i poprzedzone wizerunkiem bestii jest jedną z największych atrakcji Wawelu, zwłaszcza dla dzieci. To tu, zazwyczaj, kończy się każda wycieczka szkolna. A młodzież, im młodsza tym żywiej zainteresowana starożytnymi wydarzeniami.

Więcej

Zwiedzamy wnętrze katedry

Zwiedzamy wnętrze katedry

Wnętrze krakowskiej katedry w swym dostojeństwie skrywa nie tylko przesłanie sakralne i chrześcijańskie, ale stanowi zbiór pomników stanowiących o historii i tożsamości narodowej Polaków. Składają się nań, nie tylko monarsze nagrobki, ale pomniki i tablice upamiętniające bohaterów, artystów; ludzi różnych epok. To wnętrze opowiada o wielkich i doniosłych chwilach państwa polskiego, ale też o życiu osób prywatnych.

Więcej

Ołtarz Ojczyzny- Ara Patriae

Ołtarz Ojczyzny- Ara Patriae

Jest w krakowskiej katedrze miejsce, które szczególnie przez wieki świadczyło o jej państwowej, czy narodowej roli. Niezależnie, od tego jak dziś interpretujemy życie i postępowanie pochowanego tu biskupa Stanisława, oraz obraz polityczny ówczesnej Polski, grób świętego był zawsze otoczony szczególna czcią zwykłych ludzi, pątników, duchownych i monarchów.

Więcej

Królewskie mauzolea

Królewskie mauzolea

W XIX wieku kaplicę Jagiellonów określono perłą renesansu na północ od Alp. Kaplica Wazów jest, zewnętrznie, jej bliźniaczym odwzorowaniem. Przyjrzyjmy się im obu, ich architekturze, wnętrzom i historiom powstania.

Więcej

Katedra- historia i architektura

Katedra- historia i architektura

Kościół katedralny oraz renesansowy zamek stanowią dominantę nie tylko samego wzgórza ale królują nad całym starym miastem. Katedra jest nie tylko celem pielgrzymek do miejsc świętych takich jak grób świętego Stanisława, czy królowej Jadwigi, ale jest miejscem pamięci narodowej kryjącym w swych murach zarówno chrześcijańską, jak i świecką historię państwa polskiego.

Więcej

Wawel już nieistniejący

Wawel już nieistniejący

Zmiany w zabudowie Wawelu trwały tysiąc lat. Rozpoczęły się jeszcze przed rokiem 1000, a zakończyły tuż przed połową ubiegłego stulecia. Zabudowania tu zaprezentowane miały szczególny charakter dla funkcjonowania wzgórza lub też zmieniały jego sylwetę, która zupełnie odbiegała od tego, co możemy zobaczyć dziś spacerując po promenadach tego miejsca.

Więcej

Zamek renesansowy

Zamek renesansowy

Rezydencja monarsza na Wawelu, jaką możemy oglądać w czasach obecnych była jednym z najwspanialszych dworów Europy doby odrodzenia. Wbrew powszechnej opinii, nie miała ona ani jednego fundatora, ani też jednego twórcy. Na jej blask złożyła się inicjatywa trzech władców i praca wielu artystów; począwszy od architektów, poprzez murarzy, kamieniarzy, malarzy…

Więcej

Historia wzgórza

Historia wzgórza

Historia wzgórza wawelskiego sięga ery miocenu, kiedy to między 155, a 162 miliony lat temu wypiętrzył się wapienny zrąb tektoniczny otoczony uskokami. Wzniesienie, wyrastające ponad okolice na wysokość około 228 metrów otoczone było rozlewiskami Wisły, bagnami i mokradłami. Stąd też wzięła się nazwa wzgórza. Pierwotnie używane określenie „Wąwel” oznaczało suche miejsce wśród mokradeł.

Więcej