Ulice


 

Ulica świętego Jana

Ulica świętego Jana

Ulica Świętego Jana jest chyba najspokojniejszą ze wszystkich reprezentacyjnych traktów starego Krakowa. Od XVIII wieku była siedzibą wielu rodzin magnackich, które stawiały tu swoje okazałe pałace, ale jeszcze w poprzednim stuleciu była zdominowana własnością kościelną. Znajdował się tutaj kościół świętych Janów, klasztor sióstr Szarytek i braci Bonifratów. W ciągu wielu lat klasztory i kościoły przebudowywano i przeznaczano je na cele publiczne.

Więcej

Ulica Bracka

Ulica Bracka

Raczej, niewielu zastanawiało się nad nią, a może mało który turysta zwracał na nią uwagę, dopóki krakowski bard- Grzegorz Turnau nie wydał singla zatytułowanego „Bracka”. Słowa do tej piosenki napisał Michał Zabłocki, który wspominając przyznał, iż tekst powstał w obliczu całkowitego braku weny. Mimo to stał się jednym z najsłynniejszych, mówiących o Krakowie.

Więcej

Ulica świętej Anny

Ulica świętej Anny

Kiedy król Jan Olbracht wydał edykt, na Mozy którego ludność żydowską przeniesiono do podkrakowskiego Kazimierza, dotychczasowa nazwa straciła na znaczeniu. Ulicę zaczęto określać mianem Świętej Anny, od kościoła, który stał na jej krańcu od czasów średniowiecza.

Więcej

Ulica Senacka

Ulica Senacka

Wiele niewielkich krakowskich uliczek było przez długi czas bezimiennych. Wiele jest takich, po których dziś nie ma już śladu. Niektóre, mimo braku większego znaczenia, jednak przetrwały. Do takich należy ulica Senacka. Przez długi czas swojej historii była bezimienna, określana, zwyczajnie mianem uliczki lub zaułku.

Więcej

Ulica Poselska

Ulica Poselska

Znajdujemy się na jednym z najstarszych traktów komunikacyjnych Krakowa. Odcinek prowadzący od ulicy Grodzkiej do murów miejskich, a obecnie plant określano mianem ulicy Poselskiej lub Legackiej. Nazwa ta pochodziła od siedziby nuncjusza apostolskiego, czyli posła watykańskiego, który miał siedzibę w domu pod numerem 9.

Więcej

Ulica Grodzka

Ulica Grodzka

Ulica Grodzka została wytyczona przy lokacji Krakowa w roku 1257. Jako, ze u jej wylotu, od strony rynku stal już romański kościół świętego Wojciecha powstała arteria o nieregularnym położeniu w stosunku do krakowskiego rynku. Początkowo prowadziła jedynie do obecnego skrzyżowania z ulicą Poselską.

Więcej

Ulica Stolarska

Ulica Stolarska

Ulica stolarska jest starsza od samego miasta. Kraków uzyskała prawa miejskie od księcia Bolesława Wstydliwego w dniu 5 czerwca 1257 roku. Wcześniej istniało tu kilka osad ludzkich. Jedną z nich była osada wokół kościoła Dominikanów, oraz ta skupiona przy Kościele Mariackim. Przed datą lokacji miasta istniał już mały Rynek, gdzie odbywały się targi rzeźnicze, istniał też Konwent Dominikański.

Więcej

Ulica Kanonicza

Ulica Kanonicza

„Jeden z najpiękniejszych widoków jaki daje ulica Kanonicza. Tu bowiem obok całego bogactwa artystycznych detali- jak stylowe fasady domów, portale, obramienia okien, attyki- tworzy się piękny obraz starego miasta, na tle majestatycznego zamku na Wawelu.”

Więcej