Place


Pl. A. Studzińskiego

Pl. A. Studzińskiego

Znajdujemy się w miejscu niezwykłym. To tutaj kończyło się miasto, tu też rozpoczynała się służebna, względem Krakowa, osada o nazwie Stradom, podzielona na dwie części: Niebo i Piekło. Tutaj, wreszcie, ponad wszystkim górowało wzgórze wawelskie z majestatycznym monarszym zamkiem i krakowską katedrą.

Więcej

Plac Marii Magdaleny

Plac Marii Magdaleny

Dziś plac Marii Magdaleny, niewielki, pusty obszar w centrum miasta, gdzie na bruku zaznaczono kontury nieistniejącego kościoła, w pełni uwidacznia fasadę monumentalnego kościoła świętych Piotra i Pawła, realizując tym samym założenia barokowej architektury.

Więcej

Ulica Szeroka

Ulica Szeroka

Ulica Szeroka stałą centrum osady żydowskiej. Część dawnej wsi Bawół znalazła się we władaniu wyznawców potomków Abrahama. Ostatecznie powstało Oppidum judaeorum. Nadmieńmy, że tworzenie dzielnic żydowskich, na kształt gett, nie było niczym nowym i nie świadczyło wówczas o przejawach nietolerancji. Byłą to norma przyjęta w całej Europie.

Więcej