Uliczkami i placami


Ulica Poselska

Ulica Poselska

Znajdujemy się na jednym z najstarszych traktów komunikacyjnych Krakowa. Odcinek prowadzący od ulicy Grodzkiej do murów miejskich, a obecnie plant określano mianem ulicy Poselskiej lub Legackiej. Nazwa ta pochodziła od siedziby nuncjusza apostolskiego, czyli posła watykańskiego, który miał siedzibę w domu pod numerem 9.

Więcej

Ulica Grodzka

Ulica Grodzka

Ulica Grodzka została wytyczona przy lokacji Krakowa w roku 1257. Jako, ze u jej wylotu, od strony rynku stal już romański kościół świętego Wojciecha powstała arteria o nieregularnym położeniu w stosunku do krakowskiego rynku. Początkowo prowadziła jedynie do obecnego skrzyżowania z ulicą Poselską.

Więcej

Ulica Stolarska

Ulica Stolarska

Ulica stolarska jest starsza od samego miasta. Kraków uzyskała prawa miejskie od księcia Bolesława Wstydliwego w dniu 5 czerwca 1257 roku. Wcześniej istniało tu kilka osad ludzkich. Jedną z nich była osada wokół kościoła Dominikanów, oraz ta skupiona przy Kościele Mariackim. Przed datą lokacji miasta istniał już mały Rynek, gdzie odbywały się targi rzeźnicze, istniał też Konwent Dominikański.

Więcej

Ulica Kanonicza

Ulica Kanonicza

„Jeden z najpiękniejszych widoków jaki daje ulica Kanonicza. Tu bowiem obok całego bogactwa artystycznych detali- jak stylowe fasady domów, portale, obramienia okien, attyki- tworzy się piękny obraz starego miasta, na tle majestatycznego zamku na Wawelu.”

Więcej

Plac Szczepański

Plac Szczepański

Przez kilka stuleci ten obszar Krakowa był całkowicie zagospodarowany. Wiele wskazuje na to, że już w czasach przedlokacyjnych istniał tutaj kościół z obszernym cmentarzem sięgającym aż po dzisiejszą ulicę świętego Jana, który został zredukowany przy wytaczaniu ulic miasta po roku 1257.

Więcej

Plac Wszystkich Świętych

Plac Wszystkich Świętych

Według wielu historyków, właśnie to miejsce, początkowo, było formalno-prawnym centrum Krakowa. Sporo przesłanek informuje, że około roku 1220 miała miejsca tak zwana mała lokacja miasta, i to wedle jej zapisów, centralnym ośrodkiem życia miał być targ mieszczący się wokół dzisiejszego placu Wszystkich Świętych.

Więcej

Plac Mariacki

Plac Mariacki

Znajdujemy się na niewielkiej przestrzeni, która, turystycznie, stanowi integralna część krakowskiego rynku, jednakże administracyjnie jest samodzielna. Na tę samodzielność wpłynęła historia tegoż miejsca. Niewielki ten plac, nazwany od początku XIX wieku Mariackim był świadkiem burzliwych dziejów miasta stołecznego. A wszystko zaczęło się w średniowieczu.

Więcej

Plac Jana Matejki

Plac Jana Matejki

Dziś byłyby to pierwsze dni wakacji. W dniu 25 czerwca 1366 roku, król Kazimierz Wielki przebywał na zamku w Sandomierzu. Zapewne rozmyślając o zabezpieczeniu swej stolicy wydał akt lokacyjny, na prawie magdeburskim, dla nowego miasta, które nazwał Florencją.

Więcej

Pl. A. Studzińskiego

Pl. A. Studzińskiego

Znajdujemy się w miejscu niezwykłym. To tutaj kończyło się miasto, tu też rozpoczynała się służebna, względem Krakowa, osada o nazwie Stradom, podzielona na dwie części: Niebo i Piekło. Tutaj, wreszcie, ponad wszystkim górowało wzgórze wawelskie z majestatycznym monarszym zamkiem i krakowską katedrą.

Więcej

Plac Marii Magdaleny

Plac Marii Magdaleny

Dziś plac Marii Magdaleny, niewielki, pusty obszar w centrum miasta, gdzie na bruku zaznaczono kontury nieistniejącego kościoła, w pełni uwidacznia fasadę monumentalnego kościoła świętych Piotra i Pawła, realizując tym samym założenia barokowej architektury.

Więcej