„Trasa pamięci”


trasa firmowana przez MHK

Trasa muzealna, mająca na celu zapoznać się z tragedią jakiej doświadczył naród polski, począwszy od września 1939 roku aż po rok 1956. Zapoznamy się z losem poszczególnych osób i całego krakowskiego społeczeństwa pod rządami, najpierw nazistowskiego, a później komunistycznego oprawcy.

trasa

muzeum: „Fabryka emalia Oskara Schindlera”, ul. Lwowska, pl. Bohaterów Getta, muzeum: „Apteka pod Orłem”, ul. Pomorska- wystawa „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956”

czas przewidywany około 3-4 godzin