Na styku kultur- Kazimierz żydowski i chrześcijański


Miasto Kazimierz było lokowane na prawie magdeburskim w 1335 roku. Prawa miejskie nadał król Kazimierz Wielki przebywający na wiecu możnych w mieście Sandomierz, w dniu 27 lutego. nowy morganizm administracyjny miał stanowić konkurencję dla stołecznego Krakowa, za którym sam monarcha nie przepadał. Wbrew powszechnej opinii Kazimierz nigdy nie był miastem, stricte, żydowskim. Starozakonni zostali tu przeniesieni pod koniec XV wieku, na mocy dekretu króla Jana Olbrachta i zasili funkcjonująca już gminę ludności żydowskiej przybyłej z Czech. Żydzi i chrześcijanie współistnieli ze sobą. Ci pierwsi stworzyli swoją dzielnicę na terenie miasta, trudnili się handlem, biciem monet, a co niektórzy byli królewskimi bankierami. Na szlaku poznamy kulturę, obyczaje i historię obu kultur.

Trasa:

pl.Wolnica, bazylika Bożego Ciała, kościół św. Katarzyny, bazylika na Skałce, ul. Józefa, pl Nowy, ul. Izaaka, synagogi: Kupa, Izaaka, Tempel, pl. Bawół, ul. Szeroka, synagoga Stara, Poppera,Remu, cmentarz Remu, pl. Bawół.

czas około 4 godzin. Opcjonalnie zwiedzanie Starej Synagogi.