Wokół Rynku


„Adaś”- pomnik Adama Mickiewicza

„Adaś”- pomnik Adama Mickiewicza

Popularnie zwany „Adasiem”, pomnik Adama Mickiewicza jest od wielu lat miejscem spotkań, występów ulicznych artystów, punktem orientacyjnym na krakowskim rynku. Jak wiele tutejszym monumentów budził kontrowersje i spotykał się z wieloma słowami krytyki, dodatkowo upamiętnia postać wieszcza, którego stopa nigdy nie stanęła na krakowskiej ziemi.

Więcej

Wokół Rynku. Na linii A- B

Wokół Rynku. Na linii A- B

Dzisiaj ta pierzeja krakowskiego rynku, jest, chyba najbardziej reprezentacyjną. To tutaj jest stworzona spacerowa promenada i tutaj stoją malownicze dorożki, o których pisał już Konstanty Ildefons Gałczyński. Zauważmy jednak, że niegdyś była to najbardziej handlowa część krakowskiego placu z gęsto ustawionymi, niereprezentacyjnymi jatkami oferującymi towary wszelakiej maści.

Więcej

Kościół Mariacki

Kościół Mariacki

Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwany także kościołem Mariackim – jeden z największych i najważniejszych, po Katedrze Wawelskiej, kościołów Krakowa, od 1962 posiadający tytuł bazyliki mniejszej

Więcej

Wokół Rynku. Na linii C- D.

Wokół Rynku. Na linii C- D.

Znajdujemy się przy zachodniej pierzei krakowskiego rynku oznaczonej literami C- D, gdzie stoją domy od numeru 27 do 35. Linia ta rozpoczyna się od ulicy Świętej Anny, aż po ulicę Szczepańską i jest podzielona ulicą Szewską. To tutaj znajduje się największe zagęszczenie pałaców miejskich. To tutaj Kościuszko składał swą przysięgę narodowi, a złoczyńcy otrzymywali karę chłosty. W tych domach intensywnie rozwijało się życie kulturalne i artystyczne XIX i początków XX wieku.

Więcej

Wieża ratuszowa

Wieża ratuszowa

W południowo- wchodnim narożu krakowskiego rynku stoi samotna wieża ratuszowa, nazywana samotną wdową po nieistniejącym gmachu miejskiego ratusza. Razem z sąsiednimi Sukiennicami oraz Kościołem Mariackim jest integralną częścią tego miejsca. Jednym, z najbardziej charakterystycznych elementów krakowskiej architektury. Ale nie zawsze była wdową, nie zawsze samotną. Jeszcze dwieście lat temu wyłaniała się swym majestatem z całego kompleksu zabudowań

Więcej

Wokół Rynku. Na linii E- F

Wokół Rynku. Na linii E- F

Linia oznaczona literami E- F, stanowi południową pierzeję rynku. Znajdują się tutaj kamienicę od numeru 14 do 26. Pierzeja rozpoczyna się ulicą Grodzką, a kończy ulicą Wiślną. W połowie długości przedzielona jest słynną z piosenki Grzegorza Turnau’a ulicą Bracką, prowadzącą do konwentu Braci Franciszkanów. To tutaj ustawiano teatrum, na którym król odbierał hołd od krakowian, zaraz po swojej koronacji. Tutaj też odbył się, w dniu 10 kwietnia 1525 roku słynny Hołd Pruski.

Więcej

Sukiennice

Sukiennice

Sukiennice są, obok Wawelu i Kościoła Mariackiego, najbardziej charakterystycznym miejscem królewskiego miasta Krakowa. Jednak musimy wiedzieć, że jeszcze w połowie XIX wieku, zupełnie, nie przypominały tego budynku, jaki widzimy obecnie. Nie było arkadowej loggii, nie było zdobnych ryzalitów, a wokół stały murowane i drewniane budy będące pozostałością po dawnych kramach.

Więcej

Wokół rynku. Na linii G- H.

Wokół rynku. Na linii G- H.

Przyjrzyjmy się historii kamienic od numeru 4 do 13. jest to pierwsza pierzeja krakowskiego rynku idąc od strony fary mariackiej.

Więcej

Historia krakowskiego rynku

Historia krakowskiego rynku

Przez wieki w królewskim mieście Krakowie dwa miejsca pełniły szczególną rolę w życiu jego mieszkańców. Było to, rzecz jasna wzgórze wawelskie jako centrum życia dworskiego i wielkiej polityki oraz największy plac miejski- rynek główny, gdzie toczyło się życie kulturalne, gospodarcze i społeczne tutejszych mieszczan. Musimy jednak wiedzieć, że tak, jak nie od razu Kraków zbudowano, tak i sam rynek nie od razu stał się centrum nadwiślańskiej osady.

Więcej