Kolegiata świętej Anny Samotrzeć

Nowy kościół miał przyćmić świątynie jezuicką przy ulicy Grodzkiej, miał też podkreślić odrębność i niezależność Akademii Krakowskiej od zakonu intelektualistów. Rywalizację tę podkreślono dobitnie.