Inne zabytki


Planty Krakowskie

Planty Krakowskie

Planty Krakowskie są najstarszym parkiem w mieście. Powstały na miejscu wyburzonych murów obronnych. Obok Wawelu, sukiennic, Kościoła Mariackiego są jednym z symboli Krakowa.

Więcej