Krakowskie zabytki


Kościół p.w. św. Mikołaja

Kościół p.w. św. Mikołaja

Niewielka świątynia, znajdująca się w obecnym centrum Krakowa, ale niegdyś pozostająca poza jego murami, jako stojąca na uboczu jest najczęściej omijana przez turystów. Dziś w okolicy kościoła św. Mikołaja, nie zobaczymy ani kolonii krakowskich tkaczy sukienników, którzy tu żyli i pracowali, ani ich młynów do bielenia sukien. Zamiast tego tuż obok świątyni, po nasypie kolejowym mkną pociągi, a po drugiej stronie, stoją budynki uniwersyteckie. Pomimo wielu przeróbek na przestrzeni dziejów, budowla zachowała sporo z architektury gotyckiej, tworząc pełny uroku i spokoju zakątek.

Więcej

Kościół p.w. Św. Benedykta na Krzemionkach

Kościół p.w. Św. Benedykta na Krzemionkach

Najmniejszy w Krakowie. Najbardziej tajemniczy.Historia tej niewielkiej świątyni jest jeszcze nie do końca odkryta i składa się na nią wiele pytań i zagadek. Część hipotez przedstawił profesor Wiktor Zinn, ale zostały ostatnio obalone. Może zdarzyć się i tak, że następnym roku artykuł ten będę modyfikował.

Więcej

Kościół p.w. św. Wincentego A’Paulo na Kleparzu

Kościół p.w. św. Wincentego A’Paulo na Kleparzu

Przy dawnym rynku kleparskim stoi niewielki kościółek pod wezwaniem świętego Wincentego A’Paulo. Jego ceglana fasada jest schowana pomiędzy mieszczańskie kamienice. Często, bokiem, omijana świątynia kryje w swych murach aż dwa miejsca kultu.

Więcej

Planty Krakowskie

Planty Krakowskie

Planty Krakowskie są najstarszym parkiem w mieście. Powstały na miejscu wyburzonych murów obronnych. Obok Wawelu, sukiennic, Kościoła Mariackiego są jednym z symboli Krakowa.

Więcej

Opactwo benedyktynów w Tyńcu

Opactwo benedyktynów w Tyńcu

Benedyktyni to najstarszy zakon chrześcijański, jaki osiadł na terenie Polski. Ich sprowadzenia miało miejsce jeszcze przed schizma wschodnia, czyli w czasie kiedy chrześcijaństwo stanowiło jednolitą organizacje religijna bez jakichkolwiek podziałów. Ale samo, wapienne, wzgórze tynieckie ma dłuższą historię.

Więcej

Kościoły nieistniejące cz. III Stradom i Kazimierz

Kościoły nieistniejące cz. III  Stradom i Kazimierz

Po dwóch poprzednich częściach czas na świątynie, które znajdowały się na największym krakowski przedmieściu i w starym Kazimierzu, a które nie oparły się upływowi czasu

Więcej

Kościoły nieistniejące cz. II Stare Miasto

Kościoły nieistniejące cz. II Stare Miasto

Krakowskie stare miasto rozwijało się niesymetrycznie, nieregularnie i w bardzo zróżnicowany sposób. Początkowo, głównym podgrodziem był Okół, na którym, między XI, a XIII wiekiem, wybudowano aż siedem kościołów, z których zachowały się cztery i to z licznymi zmianami. Sam Okół rozciągał się od wzgórza Wawelskiego do dzisiejszego placu Wszystkich Świętych.

Więcej

Kościoły nieistniejące cz. I Wzgórze Wawelskie

Kościoły nieistniejące cz. I Wzgórze Wawelskie

Wzgórze Wawelski na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia stanowiło główny ośrodek osadniczy na terenie dzisiejszego Krakowa. Otoczony drewniano-ziemnymi wałami obronnymi był ośrodkiem władzy tak świeckiej, jak i kościelnej. Tutaj znajdowała siedziba księcia, od lat czterdziestych XI stulecia i tutaj budowano pierwsze krakowskie, kamienne świątynie, niektóre z nich powstały jeszcze przed utworzeniem biskupstwa, czyli przed rokiem 1000.

Więcej

Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej

Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej

Teatr Stary imienia, znakomitej polskiej aktorki, Heleny Modrzejewskiej jest jedną z najstarszych scen w kraju. Działa nieprzerwanie od 1799 roku. Przez ponad dwa stulecia grali tu najwybitniejsi w sztukach najwybitniejszych.

Więcej

Kościół p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe

Kościół p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe

Jeden z monumentalnych kościołów Nowej Huty, powstały jak inne z woli wierzących mieszkańców laickiej dzielnicy i wbrew ówczesnym władzom.

Więcej