Zwyczajni, wielcy, święci


Urodził się w rodzinie kniaziów litewskich, w rodzinnej wsi Giedroyci, około 1425 roku lub 1420. O jego rodzinie i latach młodości wiadomo niewiele. Z przekazów jego pierwszego hagiografa wiemy, że od urodzenia był osobą kaleką. Maciej Miechowita pisał:
„… był wzrostu małego i na rycerski stan niesposobny, dla tegoż go rodzicy na Służbę Bogu oddali; będąc bowiem z dzieciństwa chromym, że o kulach chodził musiał”.

Więcej

W czasach kiedy rola kobiety w życiu publicznym i społecznym była znikoma, w Krakowie zaistniała pierwsza święta feministka, kobieta na kształt bizneswoman z opracowanym całościowo planem, organizacją, a przede wszystkim ideą, wyprzedzającą o 150 lat Komisję Edukacji Narodowej. Potrafiła przekroczyć granice ówczesnego społeczeństwa, stając się forpocztą swej epoki.

Więcej

Wyniesiono Jacka na ołtarze jako piątego w historii Polaka i siódmego Dominikanina. Wkrótce ten nazywany świętym Hiacyntem stanął jako jedyny przedstawiciel Polski na słynnej kolumnadzie okalającej święto piotrowy plac przed watykańską bazyliką.

Więcej

Pięćdziesięcioletni okres kiedy bohaterka mojej opowieści, przebywała na terenie podzielonej na dzielnice Polski i współrządziła z Leszkiem Białym, a potem z Bolesławem Wstydliwym przypadał na czas bratobójczych walk, rodzinnych kłótni i konfliktów o władzę w podzielonym państwie. Dlatego też opowieść tę rozpocznę nieco wcześniej, żeby narysować pełne tło dla sytuacji w jakiej przyszło jej żyć.

Więcej

Żadna z polskich królewien co Anna nie doznała tylu opuszczeń, upokorzeń, próżnych nadziei i rozczarowań. Pierwsza nadzieje na godne zamążpójście pojawiła się po śmierci jej ciotki, również Anny z Jagiellonów. Ale pogrążony w żałobie i rozpaczy po utracie małżonki, cesarz Ferdynand I Habsburg odmówił przyjęcia ręki kolejnej Anny, kolejnej Jagiellonki.

Więcej