Wawel i Katedra


Rezydencja monarsza na Wawelu, jaką możemy oglądać w czasach obecnych była jednym z najwspanialszych dworów Europy doby odrodzenia. Wbrew powszechnej opinii, nie miała ona ani jednego fundatora, ani też jednego twórcy. Na jej blask złożyła się inicjatywa trzech władców i praca wielu artystów; począwszy od architektów, poprzez murarzy, kamieniarzy, malarzy…

Więcej

Historia wzgórza wawelskiego sięga ery miocenu, kiedy to między 155, a 162 miliony lat temu wypiętrzył się wapienny zrąb tektoniczny otoczony uskokami. Wzniesienie, wyrastające ponad okolice na wysokość około 228 metrów otoczone było rozlewiskami Wisły, bagnami i mokradłami. Stąd też wzięła się nazwa wzgórza. Pierwotnie używane określenie „Wąwel” oznaczało suche miejsce wśród mokradeł.

Więcej