Ulice


Już, w czasie kiedy lokowano Kraków, w roku 1257, trakt ten był najkrótszą drogą prowadzącą nad Wisłę, dlatego to od samego początku określano ją ulicą Wiślną. Ulica liczy obecnie 170 metrów. Wówczas, jedno z koryt, malowniczo meandrującej rzeki przebiegało tuz przy samych murach miasta.

Więcej

Na południe od Wawelu znajduje się ulica Stradomska. Niegdyś była to osada pełniąca role służebne względem królewskiego grodu, a później Kazimierza, czyli po 1335 roku, kiedy to nowe miasto było fundowane przez króla Kazimierza Wielkiego. Nazwa „Stradom” pojawiła się po raz pierwszy około 1376 roku. Sama etymologia tej nazwy nie jest do końca rozstrzygnięta. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „strata”, co zgodnie ze średniowieczną łaciną określa drogę wykładaną kamieniami.

Więcej

Od początku XIX wieku jest to najkrótsza ulica odchodząca od krakowskiego rynku. Została wytyczono już w trakcie wielkiej lokacji miasta, czyli w roku 1257. Nazwa Szczepańska funkcjonowała od samego początku, gdyż prowadziła do kościoła pod wezwaniem świętego Szczepana.

Więcej

Ulica Sławkowska powstała wraz z wytyczeniem rynku oraz siatki ulic w ramach aktu lokacyjnego Krakowa z 1257 roku. Choć wcześniej już istniał w tym miejscu szlak handlowy prowadzący przez Olkusz i Sławków (stąd nazwa arterii) aż do Wrocławia. Najstarsze zapiski o Slacovse grasse pojawiły się w aktach miejskich w roku 1307.

Więcej

Ulica Świętego Jana jest chyba najspokojniejszą ze wszystkich reprezentacyjnych traktów starego Krakowa. Od XVIII wieku była siedzibą wielu rodzin magnackich, które stawiały tu swoje okazałe pałace, ale jeszcze w poprzednim stuleciu była zdominowana własnością kościelną. Znajdował się tutaj kościół świętych Janów, klasztor sióstr Szarytek i braci Bonifratów. W ciągu wielu lat klasztory i kościoły przebudowywano i przeznaczano je na cele publiczne.

Więcej

Raczej, niewielu zastanawiało się nad nią, a może mało który turysta zwracał na nią uwagę, dopóki krakowski bard- Grzegorz Turnau nie wydał singla zatytułowanego „Bracka”. Słowa do tej piosenki napisał Michał Zabłocki, który wspominając przyznał, iż tekst powstał w obliczu całkowitego braku weny. Mimo to stał się jednym z najsłynniejszych, mówiących o Krakowie.

Więcej