Ulice


Początki ulicy sięgają XVII wieku, gdy była polną drogą biegnącą od Traktu Mogilskiego w stronę Wieliczki. Obecna, zaś, droga istnieje od XIX stulecia. Wówczas powstała również większość zabudowy, którą możemy oglądać do dziś. Początkowa nazwa ulicy brzmiała Kolejowa, ze względu na topografię miasta. Prowadziła bezpośrednio od dworca kolei żelaznej powstałego w latach czterdziestych.

Więcej

Różne dzieje były ulicy Basztowej zanim powstała jednolita arteria miejska wchodząca w skład pierwszej obwodnicy Krakowa i wyróżniająca się monumentalną zabudową. Aż do drugiej połowy lat 70 tych XIX wieku, odcinek od barbakanu do ulicy Sławkowskiej stanowił część targowiska na Kleparzu, gdzie sprzedawano miedzy innymi drewno.

Więcej

Wolska, Wohler Gasse, Piłsudskiego, Universität Strasse, Manifestu Lipcowego i znów Piłsudskiego. Ulica nazw miała wiele. Sam trakt komunikacyjny istniał już od średniowiecza. W czasach nowożytnych prowadził do wsi Wola Justowska, a w połowie XIX stulecia miała stać jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Krakowa.

Więcej

Ulica Pijarska jest jedną z nielicznych, zachowanych, ulic, jakie powstały pod murami obronnymi Krakowa. Powstała w XIII wieku, jednak wówczas biegła od ulicy Sławkowskiej do Szpitalnej, wkrótce potem zaczęto określać ją mianem Psiej. Dopiero w latach osiemdziesiątych wytyczono fragment od kościoła Reformatów do ulicy Sławkowskiej, łącząc jej obie części. Do czasów nowożytnych ulica była, niejako okupowana przez miejską biedotę i bezdomnych.

Więcej

Jest to jedna z najstarszych ulic Krakowa. Szlak powstał jeszcze przed lokacją miasta w celu połączenia dwóch klasztorów: Kanoników Regularnych Ducha Świętego de Saxia oraz Dominikanów. Szlak ten został włączony obręb ulic krakowskich w wyniku aktu lokacyjnego z 1257 roku.

Więcej

Ulica Gołębia jest jedną z najstarszych ulic Krakowa. Została wytyczona już w czasie wielkiej lokacji miasta w roku 1257. Dziś biegnie jednym traktem od ulicy Brackiej do Krakowskich Plant i liczy 265 metrów długości. Jej odchylenie i krzywizna jest znakiem historii. Niegdyś były to dwa samodzielne organizmy komunikacyjne. Odcinek od ulicy Wiślnej do murów miejskich był określany jako ulica Ostatnia, zaś fragment od Brackiej do Wiślnej jako bezimienny zaułek.

Więcej