Uliczkami i placami


Rynek Kleparski zwany popularnie w Krakowie Starym Kleparzem to najstarsze funkcjonujące targowisko w Krakowie. Powstało w zachodniej części rynku nieistniejącego już miasta i mimo, iż wielu próbowało zamienić je na plac reprezentacyjny to górę wzięła wielowiekowa tradycja i przyzwyczajenia Krakowian.

Więcej

Początki ulicy sięgają XVII wieku, gdy była polną drogą biegnącą od Traktu Mogilskiego w stronę Wieliczki. Obecna, zaś, droga istnieje od XIX stulecia. Wówczas powstała również większość zabudowy, którą możemy oglądać do dziś. Początkowa nazwa ulicy brzmiała Kolejowa, ze względu na topografię miasta. Prowadziła bezpośrednio od dworca kolei żelaznej powstałego w latach czterdziestych.

Więcej

Różne dzieje były ulicy Basztowej zanim powstała jednolita arteria miejska wchodząca w skład pierwszej obwodnicy Krakowa i wyróżniająca się monumentalną zabudową. Aż do drugiej połowy lat 70 tych XIX wieku, odcinek od barbakanu do ulicy Sławkowskiej stanowił część targowiska na Kleparzu, gdzie sprzedawano miedzy innymi drewno.

Więcej

Wolska, Wohler Gasse, Piłsudskiego, Universität Strasse, Manifestu Lipcowego i znów Piłsudskiego. Ulica nazw miała wiele. Sam trakt komunikacyjny istniał już od średniowiecza. W czasach nowożytnych prowadził do wsi Wola Justowska, a w połowie XIX stulecia miała stać jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Krakowa.

Więcej

Ulica Pijarska jest jedną z nielicznych, zachowanych, ulic, jakie powstały pod murami obronnymi Krakowa. Powstała w XIII wieku, jednak wówczas biegła od ulicy Sławkowskiej do Szpitalnej, wkrótce potem zaczęto określać ją mianem Psiej. Dopiero w latach osiemdziesiątych wytyczono fragment od kościoła Reformatów do ulicy Sławkowskiej, łącząc jej obie części. Do czasów nowożytnych ulica była, niejako okupowana przez miejską biedotę i bezdomnych.

Więcej

Reprezentacyjna przestrzeń miasta, od wieków związana ze szpitalnictwem. Jednym z nich był ośrodek dla obłąkanych. Sale mieściły się w wąskich celach zakonnych, w liczbie trzynastu, a w każdej z nich przebywało minimum 3 osoby obojga płci, w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania choroby. Przebywali tu nie tylko chorzy na umyśle, ale również pogryzieni przez wściekłe zwierzęta i epileptyków.

Więcej