Posts by Wojtek


Ulica Gołębia jest jedną z najstarszych ulic Krakowa. Została wytyczona już w czasie wielkiej lokacji miasta w roku 1257. Dziś biegnie jednym traktem od ulicy Brackiej do Krakowskich Plant i liczy 265 metrów długości. Jej odchylenie i krzywizna jest znakiem historii. Niegdyś były to dwa samodzielne organizmy komunikacyjne. Odcinek od ulicy Wiślnej do murów miejskich był określany jako ulica Ostatnia, zaś fragment od Brackiej do Wiślnej jako bezimienny zaułek.

Więcej

Już, w czasie kiedy lokowano Kraków, w roku 1257, trakt ten był najkrótszą drogą prowadzącą nad Wisłę, dlatego to od samego początku określano ją ulicą Wiślną. Ulica liczy obecnie 170 metrów. Wówczas, jedno z koryt, malowniczo meandrującej rzeki przebiegało tuz przy samych murach miasta.

Więcej

Na południe od Wawelu znajduje się ulica Stradomska. Niegdyś była to osada pełniąca role służebne względem królewskiego grodu, a później Kazimierza, czyli po 1335 roku, kiedy to nowe miasto było fundowane przez króla Kazimierza Wielkiego. Nazwa „Stradom” pojawiła się po raz pierwszy około 1376 roku. Sama etymologia tej nazwy nie jest do końca rozstrzygnięta. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „strata”, co zgodnie ze średniowieczną łaciną określa drogę wykładaną kamieniami.

Więcej

Na terenie dawnej podwawelskiej osady, łączącej Kraków z Kazimierzem, zwanej Stradomiem znajduje się późnobarokowy kościół „Nawrócenia Świętego Pawła”. Łączy on w sobie elementy różnych epok. Budowany w XVIII wieku, przekształcany sto lat później, i kolejne sto lat potem- dokończony.

Więcej

Centralny plac miejski, będący głównym targowiskiem wytyczono u podnóża wzgórza Lasoty. Już plan miasta pochodzący z 1798 roku uwzględnia obecny rynek i siatkę ulic. Dni targowe wyznaczono na wtorek i piątek, wówczas miejsce to niezwykle ożywało, a kupcy podążali tu z Wieliczki, Bochni, Kalwarii, a nawet terenów Czech i Węgier, często omijając Kraków. Handel na rynku zanikł dopiero w roku 1917 kiedy wokół placu wprowadzono linię tramwajową.

Więcej

Izajasz Boner- jeden z sześciu krakowskich świętych XV wieku, okresu określanego mianem świętego wieku Krakowa

Więcej

Neogotycka świątynia parafialna dawnego miasta Podgórza. Zbudowana w początku XX wieku, góruje nad całością tej części Krakowa. Znajdujący się przy Rynku Podgórskim kościół miał być ucieleśnieniem stylu zwanego gotykiem nadwiślańskim.

Więcej

Pałac powstał w wyniku scalenia dwóch średniowiecznych domów, które równie często były przebudowywane, jak zmieniały właścicieli. Jest jednym z najokazalszych pałaców miejskich przy krakowskim rynku. A w 1909 roku, Julian Pagaczewski- historyk, napisał o nim: „Dom zwany „Krzysztofory” należy do rzędu tych realności, które podobnie jak Szara Kamienica i Hotel Drezdeński nadają starożytną cechę rynkowi, tworząc zaraz szlachetną oprawę dla takich klejnotów architektury jak sukiennice i Kościół Mariacki.”

Więcej

Kręgosłup królowej był wykrzywiony. Miała lordozę i skoliozę wywołane przebytą gruźlicą kości. Jej sylwetka przypominała literę „S”. Klatka piersiowa była lekko zapadnięta, ręce zdawały się być zbyt długimi. Wysunięte też miała kości żuchwy i dolną wargę. Ta jasna blondynka o długich włosach, miała też wadę zgryzu z wystającymi przednimi zębami. Jednak te niedogoności miał rekompensować jej wysoki wzrost. Mierzyła bowiem między 160, a 165 centymetrów, co na owe czasy czyniło ją kobietą postawną.

Więcej

Najstarszym w tym miejscu, znanym reliktem zabudowy był niewielki dom , na rzucie prostokąta o wymiarach sześć na osiem metrów położony w centralnej części narożnej działki, nieco oddalony od płyty rynku. Był to budynek jednopiętrowy, postawiony z kamienia, z oknami zwróconymi do podwórka. W pierwszej połowie XIV wieku wybudowano obszerny dom od strony rynku i włączono doń wcześniejszą zabudowę. Obecna, niezwykle obszerna i reprezentacyjna zabudowa powstała z połączenia trzech kamienic: Cyglarowskiej, Kortynowska i Ryntowskiej.

Więcej

Jest to jedna z czołowych budowli pałacowych Krakowa i jedna z najlepiej rozpoznawalnych z tych, które stoją przy krakowskim rynku. Obszerna rezydencja powstała w pierwszej ćwierci XVIII wieku, i nastąpiło to, prawie, przez przypadek. Obecna zabudowa powstała z pierwotnego pałacu spiskiego i Kamienicy Schedlów.

Więcej

Za rogu ulic Podzamcze i Kanonicznej, pod adresem Kanonicza 24, znajduje się niewielki, niepozorny dom. Jednak w murach jego mieści się kawał historii, nie tylko samego Krakowa, ale tej, która dotyczyła całej Polski.

Więcej

Mistyczka, wizjonerka, stygmatyczka. Święta Kościoła Powszechnego. Urodziła w 1905 roku, zmarła w Krakowie w 1938 roku. Kanonizowana przez Jana Pawła II. Za jej sprawą powstała nowa modlitwa i wprowadzono nowe święto do kalendarza liturgicznego.

Więcej

Urodził się w rodzinie kniaziów litewskich, w rodzinnej wsi Giedroyci, około 1425 roku lub 1420. O jego rodzinie i latach młodości wiadomo niewiele. Z przekazów jego pierwszego hagiografa wiemy, że od urodzenia był osobą kaleką. Maciej Miechowita pisał:
„… był wzrostu małego i na rycerski stan niesposobny, dla tegoż go rodzicy na Służbę Bogu oddali; będąc bowiem z dzieciństwa chromym, że o kulach chodził musiał”.

Więcej

Przy ulicy Świętego Marka w Krakowie stoi gotycki, ceglany kościół pod wezwaniem jednego z Ewangelistów. Jego wieża góruje nad całą ulicą, a najbardziej charakterystycznym elementem jest, umieszczona w niszy, na zewnątrz świątyni, grupa ukrzyżowania. Z kościołem wiąże się postać Michała Giedroycia, który zaliczany jest do sześciu krakowskich świętych żyjących w XV wieku, mimo iż nadal czeka na zakończenie procesu beatyfikacyjnego.

Więcej

Niewielki zakonny kościółek schowany za drzewami Plant. Jego budowa ściśle się wiąże z polskim zwycięstwem nad Imperium Osmańskim, jakie miało miejsce pod Chocimiem w roku 1621.

Więcej

Niewielki kościół powstały po szwedzki potopie, tuż przy miejskich murach. Sanktuarium świętego Kazimierza Królewicza- historycznego patrona Polski. Największą tajemnicą są kościelne katakumby, gdzie spoczywają ciała zasłużonych dla Krakowa i tutejszych zakonników, które samoistnie ulegają mumifikacji.

Więcej

Kościół przy ulicy Zakopiańskiej, na Górze Borkowskiej. Jego wieże widać niemalże na całej długości tej ruchliwej ulicy. Jego modernistyczna forma pozwala złośliwym określać go jako Empire State Building.

Więcej