Posts by Wojtek


Przy pierwszej obwodnicy Krakowa, alejach Krasińskiego, tuż za gmachem wielkiego wielobranżowego domu towarowego „Jubilat”, za starym murem, wśród drzew i zdziczałych krzewów znajduje sie mocno zniszczony, cudem ocalały od zburzenia, dworek z gankiem. To tu mieszkał słynny krakowski malarz Juliusz Kossak. Tu przyszedł na świat i tworzył jego syn- Wojciech Kossak. Tu też przyszła na świat trójka jego dzieci. Sam Wojciech Kossak zwykł mawiać, że ma dwie córki, jednego syna, oraz dwie synowe i czterech zięciów. Córkani Wojciecha były Maria i Magdalena. Marię w domu nazywano Lilką. Jeśli jeszcze nikt nie domyśla się personaliów panien Kossakównych to były to: Maria Pawlikowska- Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec

Więcej

Niewielka świątynia, znajdująca się w obecnym centrum Krakowa, ale niegdyś pozostająca poza jego murami, jako stojąca na uboczu jest najczęściej omijana przez turystów. Dziś w okolicy kościoła św. Mikołaja, nie zobaczymy ani kolonii krakowskich tkaczy sukienników, którzy tu żyli i pracowali, ani ich młynów do bielenia sukien. Zamiast tego tuż obok świątyni, po nasypie kolejowym mkną pociągi, a po drugiej stronie, stoją budynki uniwersyteckie. Pomimo wielu przeróbek na przestrzeni dziejów, budowla zachowała sporo z architektury gotyckiej, tworząc pełny uroku i spokoju zakątek.

Więcej

Czarna polewka sporządzana była z dwóch gęsi, małego jagnięcia, półtora zająca, cietrzewia lub inną dziką zwierzynę oraz koper. Oczywiście obowiązkowa była jucha czyli krew z zabitego zwierzęcia.Żółta polewka gotowana była na trzech młodych miękkich kurach lub kuropatwach z szafranem, stąd jej kolor i nazwa. Podawana była z pasztetem z różnych mięs: wieprzowiny, baraniny i flaków. Przyjrzyjmy się wawelskiemu menu.

Więcej

Najmniejszy w Krakowie. Najbardziej tajemniczy.Historia tej niewielkiej świątyni jest jeszcze nie do końca odkryta i składa się na nią wiele pytań i zagadek. Część hipotez przedstawił profesor Wiktor Zinn, ale zostały ostatnio obalone. Może zdarzyć się i tak, że następnym roku artykuł ten będę modyfikował.

Więcej

Rynek Kleparski zwany popularnie w Krakowie Starym Kleparzem to najstarsze funkcjonujące targowisko w Krakowie. Powstało w zachodniej części rynku nieistniejącego już miasta i mimo, iż wielu próbowało zamienić je na plac reprezentacyjny to górę wzięła wielowiekowa tradycja i przyzwyczajenia Krakowian.

Więcej

Przy dawnym rynku kleparskim stoi niewielki kościółek pod wezwaniem świętego Wincentego A’Paulo. Jego ceglana fasada jest schowana pomiędzy mieszczańskie kamienice. Często, bokiem, omijana świątynia kryje w swych murach aż dwa miejsca kultu.

Więcej

Początki ulicy sięgają XVII wieku, gdy była polną drogą biegnącą od Traktu Mogilskiego w stronę Wieliczki. Obecna, zaś, droga istnieje od XIX stulecia. Wówczas powstała również większość zabudowy, którą możemy oglądać do dziś. Początkowa nazwa ulicy brzmiała Kolejowa, ze względu na topografię miasta. Prowadziła bezpośrednio od dworca kolei żelaznej powstałego w latach czterdziestych.

Więcej

Planty Krakowskie są najstarszym parkiem w mieście. Powstały na miejscu wyburzonych murów obronnych. Obok Wawelu, sukiennic, Kościoła Mariackiego są jednym z symboli Krakowa.

Więcej

Różne dzieje były ulicy Basztowej zanim powstała jednolita arteria miejska wchodząca w skład pierwszej obwodnicy Krakowa i wyróżniająca się monumentalną zabudową. Aż do drugiej połowy lat 70 tych XIX wieku, odcinek od barbakanu do ulicy Sławkowskiej stanowił część targowiska na Kleparzu, gdzie sprzedawano miedzy innymi drewno.

Więcej

Wolska, Wohler Gasse, Piłsudskiego, Universität Strasse, Manifestu Lipcowego i znów Piłsudskiego. Ulica nazw miała wiele. Sam trakt komunikacyjny istniał już od średniowiecza. W czasach nowożytnych prowadził do wsi Wola Justowska, a w połowie XIX stulecia miała stać jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Krakowa.

Więcej

Benedyktyni to najstarszy zakon chrześcijański, jaki osiadł na terenie Polski. Ich sprowadzenia miało miejsce jeszcze przed schizma wschodnia, czyli w czasie kiedy chrześcijaństwo stanowiło jednolitą organizacje religijna bez jakichkolwiek podziałów. Ale samo, wapienne, wzgórze tynieckie ma dłuższą historię.

Więcej

Krakowskie stare miasto rozwijało się niesymetrycznie, nieregularnie i w bardzo zróżnicowany sposób. Początkowo, głównym podgrodziem był Okół, na którym, między XI, a XIII wiekiem, wybudowano aż siedem kościołów, z których zachowały się cztery i to z licznymi zmianami. Sam Okół rozciągał się od wzgórza Wawelskiego do dzisiejszego placu Wszystkich Świętych.

Więcej

Wzgórze Wawelski na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia stanowiło główny ośrodek osadniczy na terenie dzisiejszego Krakowa. Otoczony drewniano-ziemnymi wałami obronnymi był ośrodkiem władzy tak świeckiej, jak i kościelnej. Tutaj znajdowała siedziba księcia, od lat czterdziestych XI stulecia i tutaj budowano pierwsze krakowskie, kamienne świątynie, niektóre z nich powstały jeszcze przed utworzeniem biskupstwa, czyli przed rokiem 1000.

Więcej

Ulica Pijarska jest jedną z nielicznych, zachowanych, ulic, jakie powstały pod murami obronnymi Krakowa. Powstała w XIII wieku, jednak wówczas biegła od ulicy Sławkowskiej do Szpitalnej, wkrótce potem zaczęto określać ją mianem Psiej. Dopiero w latach osiemdziesiątych wytyczono fragment od kościoła Reformatów do ulicy Sławkowskiej, łącząc jej obie części. Do czasów nowożytnych ulica była, niejako okupowana przez miejską biedotę i bezdomnych.

Więcej

Teatr Stary imienia, znakomitej polskiej aktorki, Heleny Modrzejewskiej jest jedną z najstarszych scen w kraju. Działa nieprzerwanie od 1799 roku. Przez ponad dwa stulecia grali tu najwybitniejsi w sztukach najwybitniejszych.

Więcej

Reprezentacyjna przestrzeń miasta, od wieków związana ze szpitalnictwem. Jednym z nich był ośrodek dla obłąkanych. Sale mieściły się w wąskich celach zakonnych, w liczbie trzynastu, a w każdej z nich przebywało minimum 3 osoby obojga płci, w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania choroby. Przebywali tu nie tylko chorzy na umyśle, ale również pogryzieni przez wściekłe zwierzęta i epileptyków.

Więcej

Jest to jedna z najstarszych ulic Krakowa. Szlak powstał jeszcze przed lokacją miasta w celu połączenia dwóch klasztorów: Kanoników Regularnych Ducha Świętego de Saxia oraz Dominikanów. Szlak ten został włączony obręb ulic krakowskich w wyniku aktu lokacyjnego z 1257 roku.

Więcej