Kościoły


Kościół pw. św. Mikołaja

Kościół pw. św. Mikołaja

Niewielka świątynia, znajdująca się w obecnym centrum Krakowa, ale niegdyś pozostająca poza jego murami, jako stojąca na uboczu jest najczęściej omijana przez turystów. Dziś w okolicy kościoła św. Mikołaja, nie zobaczymy ani kolonii krakowskich tkaczy sukienników, którzy tu żyli i pracowali, ani ich młynów do bielenia sukien. Zamiast tego tuż obok świątyni, po nasypie kolejowym mkną pociągi, a po drugiej stronie, stoją budynki uniwersyteckie. Pomimo wielu przeróbek na przestrzeni dziejów, budowla zachowała sporo z architektury gotyckiej, tworząc pełny uroku i spokoju zakątek.

Więcej

Kościół pw. świętego Benedykta na Krzemionkach

Kościół pw. świętego Benedykta na Krzemionkach

Najmniejszy w Krakowie. Najbardziej tajemniczy.Historia tej niewielkiej świątyni jest jeszcze nie do końca odkryta i składa się na nią wiele pytań i zagadek. Część hipotez przedstawił profesor Wiktor Zinn, ale zostały ostatnio obalone. Może zdarzyć się i tak, że następnym roku artykuł ten będę modyfikował.

Więcej

Kościół pw. św. Wincentego A’Paulo na Kleparzu

Kościół pw. św. Wincentego A’Paulo na Kleparzu

Przy dawnym rynku kleparskim stoi niewielki kościółek pod wezwaniem świętego Wincentego A’Paulo. Jego ceglana fasada jest schowana pomiędzy mieszczańskie kamienice. Często, bokiem, omijana świątynia kryje w swych murach aż dwa miejsca kultu.

Więcej

Opactwo benedyktynów w Tyńcu

Opactwo benedyktynów w Tyńcu

Benedyktyni to najstarszy zakon chrześcijański, jaki osiadł na terenie Polski. Ich sprowadzenia miało miejsce jeszcze przed schizma wschodnia, czyli w czasie kiedy chrześcijaństwo stanowiło jednolitą organizacje religijna bez jakichkolwiek podziałów. Ale samo, wapienne, wzgórze tynieckie ma dłuższą historię.

Więcej

Nieistniejące kościoły, cz. III- Stradom i Kazimierz

Nieistniejące kościoły, cz. III- Stradom i Kazimierz

Po dwóch poprzednich częściach czas na świątynie, które znajdowały się na największym krakowski przedmieściu i w starym Kazimierzu, a które nie oparły się upływowi czasu

Więcej

Kościoły nieistniejące- cz. II Stare Miasto

Kościoły nieistniejące- cz. II Stare Miasto

Krakowskie stare miasto rozwijało się niesymetrycznie, nieregularnie i w bardzo zróżnicowany sposób. Początkowo, głównym podgrodziem był Okół, na którym, między XI, a XIII wiekiem, wybudowano aż siedem kościołów, z których zachowały się cztery i to z licznymi zmianami. Sam Okół rozciągał się od wzgórza Wawelskiego do dzisiejszego placu Wszystkich Świętych.

Więcej

Kościoły nieistniejące- cz. I Wzgórze Wawelskie

Kościoły nieistniejące- cz. I Wzgórze Wawelskie

Wzgórze Wawelski na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia stanowiło główny ośrodek osadniczy na terenie dzisiejszego Krakowa. Otoczony drewniano-ziemnymi wałami obronnymi był ośrodkiem władzy tak świeckiej, jak i kościelnej. Tutaj znajdowała siedziba księcia, od lat czterdziestych XI stulecia i tutaj budowano pierwsze krakowskie, kamienne świątynie, niektóre z nich powstały jeszcze przed utworzeniem biskupstwa, czyli przed rokiem 1000.

Więcej

Kościół pw św. Maksymiliana M. Kolbe

Kościół pw św. Maksymiliana M. Kolbe

Jeden z monumentalnych kościołów Nowej Huty, powstały jak inne z woli wierzących mieszkańców laickiej dzielnicy i wbrew ówczesnym władzom.

Więcej

Kościół Misjonarzy pw. Nawrócenia świętego Pawła

Kościół Misjonarzy pw. Nawrócenia świętego Pawła

Na terenie dawnej podwawelskiej osady, łączącej Kraków z Kazimierzem, zwanej Stradomiem znajduje się późnobarokowy kościół „Nawrócenia Świętego Pawła”. Łączy on w sobie elementy różnych epok. Budowany w XVIII wieku, przekształcany sto lat później, i kolejne sto lat potem- dokończony.

Więcej

Kościół św. Józefa na Podgórzu

Kościół św. Józefa na Podgórzu

Neogotycka świątynia parafialna dawnego miasta Podgórza. Zbudowana w początku XX wieku, góruje nad całością tej części Krakowa. Znajdujący się przy Rynku Podgórskim kościół miał być ucieleśnieniem stylu zwanego gotykiem nadwiślańskim.

Więcej