Krakowscy święci


Słuchając płomiennych kazań przyszłego świętego- Jana Kapistrana, zrodził się w młodym żaku krakowskiego Studium Generale, żar do franciszkańskiej reguły. Tym młodym człowiekiem był niejaki Szymon pochodzący z Lipnicy.

Więcej

Wyboru nikt jej nie dał. Decydowali możni, król i jego matka. Musiała odrzucić miłość, by stać się najpotężniejszą królową swych czasów. Gdyby urodziła się dwieście lat później w Anglii byłaby Elżbietą

Więcej

Był niegdyś wśród profesorów krakowskiej Alma Matter uczony, którego po kilku wiekach jego koledzy po fachu, także profesorowie tej samej wszechnicy, pragnęli wynieść na ołtarze, lecz nie tylko jako świętego, ich ambicje były tak daleko posunięte by postawić go na równi ze świętymi: Augustynem, Ambrożym, Grzegorzem Wielkim- papieżem i Hieronimem.

Więcej

Polska historiografia wieków średnich jest dość często niejasna, oparta na hipotezach i zawiera wiele białych plam. Te białe plamy dawni kronikarze, dziejopisarze wypełniali bądź własną interpretacją, bądź legendami lub opierali się na przekazie ludowym. Bez wątpienia do postaci, których życie nie jest jasne do końca należy biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa.

Więcej