Wokół Rynku


Popularnie zwany „Adasiem”, pomnik Adama Mickiewicza jest od wielu lat miejscem spotkań, występów ulicznych artystów, punktem orientacyjnym na krakowskim rynku. Jak wiele tutejszym monumentów budził kontrowersje i spotykał się z wieloma słowami krytyki, dodatkowo upamiętnia postać wieszcza, którego stopa nigdy nie stanęła na krakowskiej ziemi.

Więcej

Dzisiaj ta pierzeja krakowskiego rynku, jest, chyba najbardziej reprezentacyjną. To tutaj jest stworzona spacerowa promenada i tutaj stoją malownicze dorożki, o których pisał już Konstanty Ildefons Gałczyński. Zauważmy jednak, że niegdyś była to najbardziej handlowa część krakowskiego placu z gęsto ustawionymi, niereprezentacyjnymi jatkami oferującymi towary wszelakiej maści.

Więcej

Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwany także kościołem Mariackim – jeden z największych i najważniejszych, po Katedrze Wawelskiej, kościołów Krakowa, od 1962 posiadający tytuł bazyliki mniejszej

Więcej

Znajdujemy się przy zachodniej pierzei krakowskiego rynku oznaczonej literami C- D, gdzie stoją domy od numeru 27 do 35. Linia ta rozpoczyna się od ulicy Świętej Anny, aż po ulicę Szczepańską i jest podzielona ulicą Szewską. To tutaj znajduje się największe zagęszczenie pałaców miejskich. To tutaj Kościuszko składał swą przysięgę narodowi, a złoczyńcy otrzymywali karę chłosty. W tych domach intensywnie rozwijało się życie kulturalne i artystyczne XIX i początków XX wieku.

Więcej

W południowo- wchodnim narożu krakowskiego rynku stoi samotna wieża ratuszowa, nazywana samotną wdową po nieistniejącym gmachu miejskiego ratusza. Razem z sąsiednimi Sukiennicami oraz Kościołem Mariackim jest integralną częścią tego miejsca. Jednym, z najbardziej charakterystycznych elementów krakowskiej architektury. Ale nie zawsze była wdową, nie zawsze samotną. Jeszcze dwieście lat temu wyłaniała się swym majestatem z całego kompleksu zabudowań

Więcej

Linia oznaczona literami E- F, stanowi południową pierzeję rynku. Znajdują się tutaj kamienicę od numeru 14 do 26. Pierzeja rozpoczyna się ulicą Grodzką, a kończy ulicą Wiślną. W połowie długości przedzielona jest słynną z piosenki Grzegorza Turnau’a ulicą Bracką, prowadzącą do konwentu Braci Franciszkanów. To tutaj ustawiano teatrum, na którym król odbierał hołd od krakowian, zaraz po swojej koronacji. Tutaj też odbył się, w dniu 10 kwietnia 1525 roku słynny Hołd Pruski.

Więcej