Place


Przez kilka stuleci ten obszar Krakowa był całkowicie zagospodarowany. Wiele wskazuje na to, że już w czasach przedlokacyjnych istniał tutaj kościół z obszernym cmentarzem sięgającym aż po dzisiejszą ulicę świętego Jana, który został zredukowany przy wytaczaniu ulic miasta po roku 1257.

Więcej

Według wielu historyków, właśnie to miejsce, początkowo, było formalno-prawnym centrum Krakowa. Sporo przesłanek informuje, że około roku 1220 miała miejsca tak zwana mała lokacja miasta, i to wedle jej zapisów, centralnym ośrodkiem życia miał być targ mieszczący się wokół dzisiejszego placu Wszystkich Świętych.

Więcej

Znajdujemy się na niewielkiej przestrzeni, która, turystycznie, stanowi integralna część krakowskiego rynku, jednakże administracyjnie jest samodzielna. Na tę samodzielność wpłynęła historia tegoż miejsca. Niewielki ten plac, nazwany od początku XIX wieku Mariackim był świadkiem burzliwych dziejów miasta stołecznego. A wszystko zaczęło się w średniowieczu.

Więcej

Dziś byłyby to pierwsze dni wakacji. W dniu 25 czerwca 1366 roku, król Kazimierz Wielki przebywał na zamku w Sandomierzu. Zapewne rozmyślając o zabezpieczeniu swej stolicy wydał akt lokacyjny, na prawie magdeburskim, dla nowego miasta, które nazwał Florencją.

Więcej

Znajdujemy się w miejscu niezwykłym. To tutaj kończyło się miasto, tu też rozpoczynała się służebna, względem Krakowa, osada o nazwie Stradom, podzielona na dwie części: Niebo i Piekło. Tutaj, wreszcie, ponad wszystkim górowało wzgórze wawelskie z majestatycznym monarszym zamkiem i krakowską katedrą.

Więcej

Dziś plac Marii Magdaleny, niewielki, pusty obszar w centrum miasta, gdzie na bruku zaznaczono kontury nieistniejącego kościoła, w pełni uwidacznia fasadę monumentalnego kościoła świętych Piotra i Pawła, realizując tym samym założenia barokowej architektury.

Więcej