Kościoły


Wzgórze Wawelski na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia stanowiło główny ośrodek osadniczy na terenie dzisiejszego Krakowa. Otoczony drewniano-ziemnymi wałami obronnymi był ośrodkiem władzy tak świeckiej, jak i kościelnej. Tutaj znajdowała siedziba księcia, od lat czterdziestych XI stulecia i tutaj budowano pierwsze krakowskie, kamienne świątynie, niektóre z nich powstały jeszcze przed utworzeniem biskupstwa, czyli przed rokiem 1000.

Więcej

Na terenie dawnej podwawelskiej osady, łączącej Kraków z Kazimierzem, zwanej Stradomiem znajduje się późnobarokowy kościół „Nawrócenia Świętego Pawła”. Łączy on w sobie elementy różnych epok. Budowany w XVIII wieku, przekształcany sto lat później, i kolejne sto lat potem- dokończony.

Więcej

Neogotycka świątynia parafialna dawnego miasta Podgórza. Zbudowana w początku XX wieku, góruje nad całością tej części Krakowa. Znajdujący się przy Rynku Podgórskim kościół miał być ucieleśnieniem stylu zwanego gotykiem nadwiślańskim.

Więcej

Przy ulicy Świętego Marka w Krakowie stoi gotycki, ceglany kościół pod wezwaniem jednego z Ewangelistów. Jego wieża góruje nad całą ulicą, a najbardziej charakterystycznym elementem jest, umieszczona w niszy, na zewnątrz świątyni, grupa ukrzyżowania. Z kościołem wiąże się postać Michała Giedroycia, który zaliczany jest do sześciu krakowskich świętych żyjących w XV wieku, mimo iż nadal czeka na zakończenie procesu beatyfikacyjnego.

Więcej